http://www.licytacje.komornik.pl

Poniższe obwieszczenia opublikowanie zostały na stronie Krajowej Rady Komorniczej  http://www.licytacje.komornik.pl/

 

I Co  114/20, KM 393/20

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1B/00051269/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2021r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5, odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonych  udziałów   1/2  oraz 1/8  w nieruchomości   położonej: 87-327 Bobrowo, Zgniłobłoty,     dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00051269/8 [NKW TO1B/00051269/8]   należące do dłużniczki  Iwony Świerczyńskiej.

Nieruchomość gruntowa  składa się z działek  gruntu o numerze  327/3 ( o pow. 0,0744 ha)   oraz 327/6 (o pow.  0,6360 ha) o łącznym obszarze 0,7104 ha. Działki gruntu są niezabudowane i niezagospodarowane.

Suma oszacowania  niewydzielonych udziałów  1/2 + 1/8   wynosi 46 575,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    34 931,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 657,50zł.

Rękojmia powinna być złożona    co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia 02-11-2021 r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

 43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

I Co 202/20 , KM 1375/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1B/00014764/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości   należącej do dłużników  Sylwia Wajcowicz-Malik oraz  Olgierd Malik (we wspólności majątkowej małżeńskiej)  położonej: 87-320 Górzno, Wierzchownia, Wierzchownia,   dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00014764/7   [NKW: TO1B/00014764/7]

Nieruchomość   składa  się   z działek gruntu o numerze  32/5, 32/6, 32/7 oraz 32/8 o łącznej pow. 0,2094 ha Działka  32/5 ,  klasoużytek Bz o pow. 0,0594 ha. Działka 32/6, klasoużytek Bz o pow. 0,0482ha. Działka 32/7, klasoużytek Bi o pow. 0,0414ha. Działka 32/8,  klasoużytek Bz o pow. 0,0604 haNieruchomośc położona jest w pobliżu  jeziora z dojazdem  gruntowym  drogą  publiczną o numerze 080747CGrunt jest zabudowany budynkiem  użytkowo- mieszkalno- rentauracyjnym oraz budynkiem   magazynowo gospodarczym  (zabudowania na  działce 32/7) . Budynek – restauracja z częścią mieszkalną: zabudowa tradycyjna, rok budowy 1998, 1 kondygnacja,  pow. zabudowy 144m2, pow. użytkowa 170m2,  brak podpiwniczenia, poddasze użytkowe, w zabudowie wolnostojącej. Budynek  gospodarczy : zabudowa tradycyjna, rok budowy 1998, 1 kondygnacja, pow. zabudowy 36m2, pow. użytkowa 67 m2, brak podpiwniczenia, poddasze użytkowe ,  w zabudowie wolnostojącej. Budynki  od  wielu lat nieużytkowane, niezamieszkałe.

Suma oszacowania   nieruchomości wynosi  422 000,00 zł  plus 23% VAT  w kwocie 97 060,00  zł  tj. KWOTA ŁĄCZNA OSZACOWANIA Z PODATKIEM VAT WYNOSI  519 060,00 zł  , zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy oszacowania i wynosi   281 333,33  zł plus  23% VAT  w kwocie  64 706,67    zł   tj. KWOTA ŁĄCZNA WYWOŁANIA  Z PODATKIEM VAT  WYNOSI    346 040,00  zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwota  51 906,00 zł  (kwota zawiera  23%  VAT)   co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia  02-11-2021  r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

 

I Co 225/20, KM 419/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1B/00024050/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2021r. o godz.10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5   , odbędzie się pierwsza licytacja 1/8 niewydzielonej części nieruchomości  należącej do dłużnika:Wioletta Kalinowska położonej: 87-335 Świedziebnia,  Rokitnica Nowa, ROKITNICA NOWA  17 ,  dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00024050/2   [NKW: TO1B/00024050/2]

Nieruchomość składa się z działki gruntu o numerze  194/4  o pow.  0,25000 ha  stanowiącej klasoużytek:Br-RIVa- 0,0900 ha, RIVb- 0,0200 ha, S-RIVa- 0,0800 ha,  RIVa- 0,0100 ha, Br-RIIIb- 0,0500 ha. Grunt położony jest w terenie rolnym z własną wewnętrzną drogą dojazdową  do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej,  droga wewnętrzna jest nieurządzona a dojazd do działki odbywa się poprzez działkę sąsiednią  bez prawa służebności. Grunt jest zabudowany budynkiem  mieszkalno- gospodarczym i drewnianym  budynkiem  gospodarczym.Budynek o funkcji  mieszkalno – gospodarczej, wybudowany  w technologii tradycyjnej, rok budowy nieznany , pow. zabudowy  86m2 , pow. użytkowa  65 m2 , 1 kondygnacja , zabudowa wolnostojąca.

Suma oszacowania  niewydzielonego udziału 1/8  wynosi 15 125,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    11 343,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 512,50zł.    co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia  02-11-2021  r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

I Co  235/19, KM 653/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1B/00048339/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-01-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   należącego do dłużnika: Marta Górecka położonego: 87-300 Brodnica, ul. Nowa Kolonia 4/7, Brodnica,   dla którego  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00048339/6   [NKW: TO1B/00048339/6] z którym związany jest udział 72/1000 w gruncie oznaczonym KW TO1B/00022817/3

Lokal  nr 7 w budynku wielorodzinnym z 1960 roku , usytuowany na I piętrze , środkowo z samodzielnym wejściem  z klatki schodowej. Lokal położony jednostronnie, nasłonecznienie zachodnie . Loggia. Lokal o łącznej pow. 41,93 m2 , na którą składają się  2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój. Do lokalu przynależna piwnica o pow. 2,13 m2.  Lokal nie ma garażu.  Stan  lokalu jest dobry, po remoncie w 2015r.

Suma oszacowania wynosi 155 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    116 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 500,00zł.   co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia  25-01-2022 r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

I Co 169/20, I Co 170/20, KM 939/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1B/00023951/1  ORAZ  TO1B/00037977/0

STANOWIĄCYCH JEDNĄ CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-01-2022r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5  , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należących  do dłużników  Jadwiga Juśko oraz Wiesław Juśko ( we wspólności majątkowej małżeńskiej)  położonych 87-300 Brodnica, ul. Dworcowa, Brodnica,   dla których   Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00023951/1   [NKW: TO1B/00023951/1] stanowiąca działkę  454/1  oraz   księgę wieczystą  nr KW TO1B/00037977/0  [NKW: TO1B/00037977/0 ] stanowiąca działkę  454/11 – nieruchomości stanowią  jedną całość  gospodarczą.

Nieruchomość oznacznocza KW  TO1B/00023951/1 składa się z działki gruntu o numerze  454/1 o pow. 0,0656ha ,  klasoużytek Bi Nieruchomość oznacznocza KW  TO1B/00037977/0 składa się z działki gruntu o numerze  454/11 o pow. 0,0372 ha, klasoużytek  Tk Grunt położony jest w sąsiedztwie terenów kolejnowych. Nieruchomomość nie ma udokumentowanego bezpośredniego dostępu do  drogi publicznej stanowiącej drogę gminną  nr 081013/C poprzez działkę  nr 454/18 stanowiącej własność Skarbu Państwa  w użytkowaniu wieczystym  Polskich Kolei Państwowych. Grunt jest zabudowany budynkiem  pawilonu handlowego w zabudowie bliźniaczej. Budynek wybudowany   w technologii tradycyjnej , rok budowy przedwojenny, rozbudowany w 2008 roku , liczba kondygnacji 1, częściowo 2, pow. zabudowy 677 m2, pow. użytkowa 723,26 m2, podpiwniczenie częściowe , poddasze brak . Rampa załadunkowa i podjazd betonowy. Nieruchomość od kilku lat  jest nieużytkowana.

Suma oszacowania  nieruchomości   oznaczonych    TO1B/00023951/1  oraz   TO1B/00037977/0 stanowiących jedną całość gospodarczą   wynosi 1 208 000,00zł   plus 23% VAT  w kwocie 277 840,00   zł  tj. KWOTA ŁĄCZNA OSZACOWANIA Z PODATKIEM VAT WYNOSI  1 485 840,00  zł  ,   zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   906 000,00 zł    plus  23% VAT  w kwocie  208 380,00     zł   tj. KWOTA ŁĄCZNA WYWOŁANIA  Z PODATKIEM VAT  WYNOSI    1 114 380,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwota   148 584,00  zł  (kwota zawiera  23%  VAT)  co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia  25-01-2022r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska