http://www.licytacje.komornik.pl

Poniższe obwieszczenia opublikowanie zostały na stronie Krajowej Rady Komorniczej  http://www.licytacje.komornik.pl/

I Co 68/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW TO1B/00042771/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-07-2021r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników Katarzyna Lendzionowska , Rafał Lendzionowski ( we wspólności majątkowej małżeńskiej) położonej: 87-340 Osiek, Kretki Małe, Kretki Małe, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/00042771/4 [NKW: TO1B/00042771/4] składająca się z działki gruntu o numerze 124 o pow. 1,1600 ha. Nieruchomość jest niezabudowana, jest uprawiana rolniczo.

Suma oszacowania wynosi 59 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia 27-07-2021 r.

na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

I Co 171/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW TO1B/00040276/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-07-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej do dłużnika:  Piotr Morczyński położonej: 87-300 Kominy, Kominy,  dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00040276/0   [NKW: TO1B/00040276/0].  Nieruchomość składa się z działki  gruntu nr 49/14  o pow. 0,2235  ha  i jest niezabudowana. Nieruchomość nie posiada  dostępu do  drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 54 450,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    40 837,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 445,00zł.
Rękojmia powinna być złożona    co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia 27-07-2021 r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

 43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

I Co 202/19

OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ LICYTACJI 

NIEWYDZIELONYCH UDZIAŁÓW 1/4+ 1/4 TJ.ŁĄCZNIE 1/2  DŁUŻNIKA W   NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1B/00005313/5 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-07-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5  odbędzie się druga licytacja  niewydzielonych  udziałów  1/4 oraz 1/4   tj. łącznie   1/2  w  nieruchomości    należących  do dłużnika:  Adam Stawicki, położonej: 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 69  dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00005313/5   [NKW: TO1B/00005313/5]. Nieruchomość składa się z dwóch  działek gruntu  nr 1740/8 oraz 1740/5  o  łączym obszarze 0,1184 ha. Działki nie są położone przy sobie. Działka 1740/8  jest działką zabudowaną, na działce znajdują się : 1.  budynek mieszkalny,o łącznej pow. zabudowy 143 m2 , pow. użytkowej 124,05m2 , 1 kondygnacja, podpiwniczenie pełne, poddasze użytkowe, zabudowa wolnostojąca. 2. Budynek usługowy  o funkcji biurowo- magazynowej, rok budowy 2017,  w zabudowie tradycyjnej, o pow zabudowy 121m2, pow użytkowej 99,49 m2 , 1 kondygnacja , bez podpiwniczenia, bez poddasza, wolnostojącyNa  działce 1740/5  znajdują się nakłady obce.

Suma oszacowania udziałów 1/4 + 1/4  ( tj. łącznie 1/2)   dłużnika  wynosi  259 000,00zł  plus 23% VAT  w kwocie 59 570,00  zł  tj. KWOTA ŁĄCZNA OSZACOWANIA Z PODATKIEM VAT WYNOSI  318 570,00 zł  , zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy oszacowania i wynosi   172 666,66 zł plus  23% VAT  w kwocie  39 713,34  zł   tj. KWOTA ŁĄCZNA WYWOŁANIA  Z PODATKIEM VAT  WYNOSI   212 380,00  zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwota  31 857,00zł. (kwota zawiera  23%  VAT)  co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia 27-07-2021 r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

I Co 931/17

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 

NIEWYDZIELONEGO UDZIAŁU 1/2  W  NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1B/00034432/7 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu   01-09-2021r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 , odbędzie się pierwsza licytacja  niewydzielonego   udziału 1/2   w  nieruchomości   należącej do dłużnika: Marek Miłoński położonej: 87-327 Bobrowo, Wądzyń,   dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00034432/7   [NKW: TO1B/00034432/7].
Nieruchomość składa się z działki 167 o pow. 5, 27 ha nie jest zabudowana , stanowi klasoużytek  W-RIVa – 0,0300 ha, RIVa-3,5100 ha  , RIVb-1,1600 ha, RV- 0,2300 ha, N-0,3400  ha.  Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej nr 080417C,  grunt jest uprawiany rolniczo.

Suma oszacowania  niewydzielonego  udziału  1/2 należącego do dłużnika Marka Miłońskiego   wynosi 148 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    111 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona    co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia  31-08-2021r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

 

I Co 931/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  NIEWYDZIELONEGO UDZIAŁU 1/2  W  NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1B/00034432/7 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  01-09-2021r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  niewydzielonego   udziału 1/2   należącej do dłużnika: Renata Miłońska położonej: 87-327 Bobrowo, Wądzyń,   dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00034432/7   [NKW: TO1B/00034432/7].
Nieruchomość składa się z działki 167 o pow. 5, 27 ha nie jest zabudowana , stanowi klasoużytek  W-RIVa – 0,0300 ha, RIVa-3,5100 ha  , RIVb-1,1600 ha, RV- 0,2300 ha, N-0,3400  ha.  Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej nr 080417C,  grunt jest uprawiany rolniczo.

Suma oszacowania  niewydzielonego  udziału  1/2 należącego do dłużniczki Renaty Miłońskiej      wynosi 148 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    111 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona    co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji  tj. do dnia  31-08-2021r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

 43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

I Co 204/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  NIEWYDZIELONEGO UDZIAŁU 1/2   NIERUCHOMOŚCI  nr KW TO1B/00049536/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-09-2021r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości   należącej do dłużnika:Renata Kuś położonej: 87-305 Zbiczno, ul. Sumówko, Sumówko,   dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00049536/4   [NKW: TO1B/00049536/4]

Nieruchomość składa się działek  gruntu o numrze 262/6, 262/7 oraz 262/8 o łącznej pow. 9036 m2 Działka nr 262/6 o pow. 0,3012 , klasoużytek R V . Działka nr 262/7 o pow 0,3012 ha , klasoużytek RV.  Działka nr 268/2 ,  o pow. 0,3012 ha, klasoużytek RV. Wszystkie działki są niezabudowane.

Suma oszacowania  niewydzielonego  udziału  1/2 należącego do dłużniczki  Renaty Kuś   wynosi 43 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    32 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 350,00zł.
Rękojmia powinna być złożona    co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji  tj. do dnia  31-08-2021r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

I Co 202/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1B/00014764/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-09-2021r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   należącej do dłużników  Sylwia Wajcowicz-Malik oraz  Olgierd Malik (we wspólności majątkowej małżeńskiej)  położonej: 87-320 Górzno, Wierzchownia, Wierzchownia,   dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00014764/7   [NKW: TO1B/00014764/7]
Nieruchomość   składa  się   z działek gruntu o numerze  32/5, 32/6, 32/7 oraz 32/8 o łącznej pow. 0,2094 ha Działka  32/5 ,  klasoużytek Bz o pow. 0,0594 ha. Działka 32/6, klasoużytek Bz o pow. 0,0482ha. Działka 32/7, klasoużytek Bi o pow. 0,0414ha. Działka 32/8,  klasoużytek Bz o pow. 0,0604 haNieruchomośc położona jest w pobliżu  jeziora z dojazdem  gruntowym  drogą  publiczną o numerze 080747CGrunt jest zabudowany budynkiem  użytkowo- mieszkalno- rentauracyjnym oraz budynkiem   magazynowo gospodarczym  (zabudowania na  działce 32/7) . Budynek – restauracja z częścią mieszkalną: zabudowa tradycyjna, rok budowy 1998, 1 kondygnacja,  pow. zabudowy 144m2, pow. użytkowa 170m2,  brak podpiwniczenia, poddasze użytkowe, w zabudowie wolnostojącej. Budynek  gospodarczy : zabudowa tradycyjna, rok budowy 1998, 1 kondygnacja, pow. zabudowy 36m2, pow. użytkowa 67 m2, brak podpiwniczenia, poddasze użytkowe ,  w zabudowie wolnostojącej. Budynki  wielu lat nieużytkowane, niezamieszkałe.

Suma oszacowania   nieruchomości wynosi  422 000,00 zł  plus 23% VAT  w kwocie 97 060,00  zł  tj. KWOTA ŁĄCZNA OSZACOWANIA Z PODATKIEM VAT WYNOSI  519 060,00 zł  , zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy oszacowania i wynosi   316 500,00  zł plus  23% VAT  w kwocie  72 795,00   zł   tj. KWOTA ŁĄCZNA WYWOŁANIA  Z PODATKIEM VAT  WYNOSI   389 295,00  zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwota  51 906,00 zł. (kwota zawiera  23%  VAT)  co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia 31-08-2021 r.

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy

 43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska