KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BRODNICY ALICJA PRZYSTALSKA MOŻE PRZYJMOWAĆ SPRAWY Z WYBORU WIERZYCIELA NA PODSTAWIE ART. 10 USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH W GRANICACH WŁAŚCIWOŚCI SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU