OD DNIA 01 STYCZNIA 2023R. KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BRODNICY ALICJA PRZYSTALSKA MOŻE PRZYJMOWAĆ SPRAWY Z WYBORU WIERZYCIELA NA PODSTAWIE ART. 10 USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH