http://www.licytacje.komornik.pl

Poniższe obwieszczenia opublikowanie zostały na stronie Krajowej Rady Komorniczej  http://www.licytacje.komornik.pl/

 

I Co 36/21


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW TO1B/00040539/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska Kancelaria Komornicza nr II w Brodnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2023r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 32, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:KRYSTYNA MIAZGA położonej: 87-305 Zbiczno, ul. Sumowo, Sumowo, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/00040539/2 [NKW: TO1B/00040539/2] stanowiąca działkę o numerze 94/4 o pow. 0,12 ha zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, w latach 1900, pow. zabudowy 164,0 m2 , pow. użytkowa 56,97m2 , pow. netto 96,54m2, liczba kondygnacji 1, poddasze- strych, piwnica -brak, rodzaj zabudowy bliźniacza. Powierzchnia użytkowa składa się z 2 pokoi, kuchni, spiżarni, sieni oraz łazienki. Część gospodarcza- 39,57 m2 Stan techniczny budynku – w części gospodarczej uszkodzone pokrycie dachowe- przecieki
Grunt położony w terenie zwartej zabudowy wsi, z dostępem do drogi gminnej , w drodze media infrastruktyry  technicznej, energii eletrycznej, telefonicznej i wodociągowej. Kształ działki – wielokąt zbliżony to litery P ze spadkiem w cześci północno- wschodniej. Teren zagospodarowany, jest na nim ogródek, tranzyt linii średniego napięcia z posadowionym jednym słupem w narożu działki. Ogrodzoy częściowo płotem drewnianym z furtką .

Suma oszacowania wynosi 151 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 100,00zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia  07-03-2023 r. na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

I Co 32/20


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW TO1B/00012971/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2023r. o godz.11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 32, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jan Lis położonej: 87-305 Zbiczno, Sumowo, Sumowo, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/00012971/7 [NKW: TO1B/00012971/7] składającej się z zabudowanej działki gruntu o numerze 121/ 8 o łącznej powierzchni 0,1222 ha . Klasoużytek gruntu : B pow 0,0622 , RIVa 0,0600 .
Grunt zlokalizowany jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. W drodze media infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, telefonicznej, wodociągowej. W 1/2 części tranzyt wodociągu. Kształt działki wielokąt zbliżony do litery P , teren płaski.
Grunt jest zabudowany budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej oraz drewniane budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny w zabudowie tradycyjnej rok budowy nie znany, powierzchnia zabudowy 35m2 , powierzchnia użytkowa 28m2 , 1 kondygnacja , poddasze nieużytkowe, zabudowa zwarta.
Budynki gospodarcze w złym stanie technicznym.

Suma oszacowania wynosi 41 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 100,00zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia 07-03-2023r. na konto komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Alicja Przystalska