Wpłat należy dokonywać w Kancelarii w godzinach jej urzędowania bądź na konto komornika

PKO  BP S.A. 43 1020 5024 0000 1402 0138 7893

wskazując sygnaturę sprawy  ( KM, KMS, KMP oraz numer )   oraz imię i nazwisko

W przypadku przelewu spoza granic kraju należy dodatkowo wpisać
kod Swift  BPKOPLPW

W przypadku chęci spłaty całości zadłużenia należy skontaktować się z kancelarią  w celu ustalenia aktualnego stanu zadłużenia.

Druk przelewu należy wypełnić następująco: