W związku z informatyzacją postępowania egzekucyjnego kancelaria posiada dostęp do  systemów

epu_blue-big-300x59        EPU (e-sąd) – obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych

                                                 ID w systemie EPU: 2386

ekw-big-300x68       EKW – Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych

ognivo-bue-big-300x29      OGNIVO 2 – systemu służącego do poszukiwania i zajmowania rachunków bankowych

 pue-zus-blue-small       PUE  – systemu umożliwiającego elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS – EKS

epuap_big          ePUAP 2 – system  elektronicznej  komunikacji z jednostkami administracji publicznej

                                                 ePUAP:  KS_A_Przystalska

ceidg-blue_gray-big-300x95    CEIDG-   Centralna Ewidencja  Informacji o Działalności Gospodarczej

krsmall                        KRS– Krajowy Rejestr Sądowy