Dane kontaktowe  i lokalizacja kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy
Alicja Przystalska

Kancelaria Komornicza nr II w Brodnicy
Ul. Gen. Hallera 2-4, I piętro,
87-300 Brodnica
tel: 56 649 86 06
brodnica.przystalska@komornik.pl
www.komornikbrodnica.pl

ID w systemie EPU 2386
ePUAP:  KS_A_Przystalska

Wpłat należy dokonywać w Kancelarii w godzinach jej urzędowania bądź na konto komornika

PKO  BP S.A. 43 1020 5024 0000 1402 0138 7893

wskazując sygnaturę sprawy oraz oznaczenie stron postępowania.
W przypadku przelewu spoza granic kraju należy dodatkowo wpisać
kod Swift  BPKOPLPW

Kancelaria czynna:
poniedziałek – piątek
od godz. 07:15 do 15:15
Komornik przyjmuje interesantów osobiście we wtorki
w godz.  08:30 – 14:30
lub po wcześniejszym ustaleniu
telefonicznym

 

img_6779    img_6781