Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w  Brodnicy  Alicja Przystalska  zawiadamia, że od dnia   01 stycznia  2022 do dnia 30 czerwca 2022 przyjmować  może sprawy wyłącznie z rewiru.