Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (art.8 ust.5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji).